Menu

Censurering

Censorpanelets opgave

Censorpanelet har det kunstneriske ansvar for udstillingen.
Censorerne forpligter sig til at medvirke aktivt til den nødvendige begrænsning af det indsendte materiale. Alle arbejder censureres af årets censorpanel alene ud fra billedkunstneriske kriterier. Alle andre kriterier er censureringen uvedkommende. Alle afgørelser træffes ved flertalsbeslutninger.

Udvælgelsen foregår over tre runder
Over 3 runder censureres på grundlag af uploadede digitale billedfiler eller video- og lydfiler indsendt på usb.

1. runde: Alt materiale gennemses. Er der én censor, der ønsker at gense et eller flere af indsenders værker, går alt videre til 2. runde - hvis ikke, går alt ud.
2. runde: Her kan pilles enkeltværker ud. Er der mindst to censorer, der ønsker at gense et eller flere af indsenders værker går disse videre til 3. runde.
3. runde: Sidste og afgørende - her udvælges værkerne til udstillingen. Der skal være mindst tre censorer (almindeligt flertal) der går ind for et værk, for at det antages.

Censureringen sker på grundlag af værkerne selv + evt. projektbeskrivelser eller redegørelser for kunstneriske intentioner, hvis det er oplyst af indsender.
Censurkomitéen får ingen biografiske data på indsender.

About the jury process

The jury process is based on the uploaded artworks only.
The jury has no access to biographic information about the artists.