Hvad er Nordkraftudstillingen?

Nordkraftudstillingen er en statsstøttet censureret udstilling som afholdes for tredje gang i 2016. Udstillingen afholdes hvert andet år på lige årstal.

NK16 afholdtes i Nordkraft i Aalborg - en central placering i en bygning som er eksponent for en arbejderkultur der aldrig har snobbet opad, men altid har haft stor kærlighed for menneskers muligheder for kunstnerisk udfoldelse.

NK
 sikrer lige og demokratisk adgang til vurdering for både lokale, nationale og internationale kunstnere. Alt i tråd med det som er den censurerede udstillings særlige opgave med sit traditionelle koncept om anonymitet og demokrati, at give værker bedømmelse og taletid på værkernes egne præmisser.

Det kunstfaglige niveau sikres af et censorpanel, som Nordkraftudstillingen sammensætter. I valget af censorerne vægtes repræsentationen af en genremæssig bredde, samt erfaring og anerkendelse.

Enhedscensur
Censurkomitéen sammensætter udstillingen alene ud fra kunstneriske kvalitetskriterier. Der arbejdes med enhedscensur og der findes derfor ikke nogle fastlagte kategorier til censureringen. Den samlede censurkomité tager stilling til samtlige indsendte værker.
Censurkomitéen består af 5 kunstfaglige og udøvende billedkunstnere.
Censurkomitéen har desuden ansvaret for opsætning af udstillingen.

Nordkraftudstillingen
Kontakt: info@nordkraftudstillingen.dk
Nordkraftudstillingen på Facebook
Nordkraftudstillingen
Edgar Funchs Vej 1, 9000 Aalborg
Tlf. 71992498