Nordkraftudstillingen 2016

NK16 blev afholdt i Kunsthal Nord fra 6. august til 3. september 2016.

Tillykke til de antagne kunstnere!
Kamilla Jørgensen
Solveig Ethelberg Thimm
Sofie Pihl
Kim Kartholm
Mette Norrie
Christia Laurberg
Dario Taagaard Kristoffersen
Ibenlill Narsel
Karen Brøgger
Christine Lyhne
Michelle Jung Rasmussen
Linda Sandbjerg
Kim Herholdt Groth
Anne Vemming
Anita Axelsen Bredsdorff
Heidi Stibæk Kaiser
Lars Hune
Inger Margrethe Larsen
Julie Clifforth
Jens Birket-Smith
Rasmus Albertsen
Thomas Plauborg
Morten Schønemann
Lars Winther
Lisbeth Møller Andreassen
Mogens Elgaard
Cecilie Enevold Nielsen
Janne Kappel
Anne Louise Bahn og Kitt Stuart Schwenn
Lars Mostad
Kirsten Johannessen
Morten Hemmingsen Sørup
Mia Willaume
Stine Rørbech
Ana Mendes
Dorte Krogh
Per Bix
Anneline Schjødt Pedersen
Mariann Jakobsen
Christina Augustesen

Katalog NK16

Link til katalog
Nordkraftudstillingen
Kontakt: info@nordkraftudstillingen.dk
Nordkraftudstillingen på Facebook
Nordkraftudstillingen
Edgar Funchs Vej 1, 9000 Aalborg
Tlf. 71992498