Blanketvejledning

Indtil deadline d. 14. juli kl. 23:59 kan du frit redigere i anmeldelsesblanketten og uploade nyt billedmateriale
Ændringer træder først i kraft efter du har klikket på ”Gem informationer >>” nederst på blanketten.
Efter deadline kan du se blanket og billeder – men ikke længere foretage ændringer.

Indsenderinformation
Felterne er automatisk udfyldt med de oplysninger du angav ved registreringen. Hvis de skal ændres, skal du gøre det her.

Er der indsendt værker under et andet journalnummer? Hvis ja - skriv dette journalnummer.
Hvis du tidligere har udstillet på? Kryds ja.

Antal indsendte værker: Skriv antallet af anmeldte værker, dvs. fra 1 til 6 – ikke det samlede antal dele.
Hvis antaget må følgende vises på NKs hjemmeside/katalog: Alle kontaktinformationer er navn, adresse, tlf.nr., e-mail og evt. hjemmesideadresse. Ønsker du ikke andet end navn og evt. hjemmesideadressse oplyst på NKs hjemmeside og katalog, bedes du markere det andet felt.
 
Værkinformation

Værkkategori: Klik i det feltet og en række valgmuligheder dukker op. Hvis ingen af disse er dækkende for dit værk markerer du bare ”Andet”.

Værkoplysninger:
Værktitel:

Kun hvis værket har en titel skal du skrive det – ellers lad feltet stå tomt.
Består værket af flere dele skrives; titel (4 dele).
Benyt kommentarfeltet nederst på blanketten til at redegøre for delenes indbyrdes placering.
Er video/lydværk ledsaget af en trailer/lydprøve skrives; titel (med trailer/lydprøve)
Mål: Angiv mål i centimeter. H er højde – B er bredde – D er dybde (D behøves ikke ved flade billeder).
Varighed: For video og lydværk - angiv den reelle varighed uden loop.
Eksempel:  4 minutter og 35 sekunder skrives 4.35
Er varigheden længere end 5.00 skal video/lydværket ledsages af en trailer/lydprøve på max. 2.00 på en separat fil. Traileren skal ikke anmeldes som et værk.
Katalogpris: Angiv salgsprisen for dit værk i hele danske kroner.
Er værket ikke til salg – skriv da alligevel en estimeret salgspris og …/pr (privateje). Eksempel: 5.000/pr. Der kommer til at stå ”privateje” i værkfortegnelsen og kataloget. Prisen er nødvendig ved udregningen af udstillingens samlede forsikringssum.

Billedupload:
Inden du uploader et billede, skal du sikre dig, at det lever op til >> Tekniske krav.
Gennemse: Klik på "Gennemse" for at finde den billedfil du vil uploade.
Upload begynder først, når du har klikket på "Gem informationer >>" nederst på blanketten.
Billedvisning: Billedet vises i miniformat på blanketten. Ved at klikke på det, ses det i større format. Ikke alle browsere viser hele billedet, men alt skulle være ok, hvis et udsnit af det rigtige billede vises.
Redigering: Ændring af et uploadet billede sker ved at uploade et nyt oveni. Et billede kan ikke slettes. Husk "Gem informationer >>" nederst på blanketten. Måske det er nødvendigt at genindlæse siden for at kunne se det nye billede.
 
Nr.: Tallene 1-6 refererer til værknumre.
Runder: Disse felter udfyldes af NKs administration. Her vises hvor langt hvert enkelt værk er nået i censureringen.

Evt. kommentarer:
Hvis et værk består af flere dele, benyttes dette felt til at redegøre for delenes indbyrdes placering. Kommentarfeltet benyttes også til eventuelle tilføjelser, hvis du ikke finder standardfelterne dækkende.

Overordnet status/resultat
Disse felter udfyldes af NKs administration. Her vises det overordnede resultatet af censureringen.

Vedrørende tilbagelevering
Indsender afhenter selv:
Ja - hvis du selv afhenter. Værker afhentes den 3. september kl. 17-19.
Nej – hvis værker skal sendes retur med Hvejsel eller Hellerup Flytteforretning.
Markér den rigtige rubrik.
Anvendt emballage ved indlevering: Mærk emballagen med journalnummer og navn, hvis emballagen skal genbruges til retursending.
Returnering med fragt og postvæsen sker pr. efterkrav på modtagers regning. Ved benyttelse af fragt og postvæsen beregner Nordkraftudstillingen sig et indpakningsgebyr på minimum 100 kr udover fragt- og efterkravsgebyr, der opkræves ved returnering af værkerne. Den billigste løsning er at købe returfragtbrev samtidig med indsendelsen.
Ønskes ikke retur – hvis værkerne ikke ønskes retur.

Gem informationer >>
Husk at gemme dine indtastninger, uploads og evt. ændringer inden du forlader anmeldelsesblanketten. Klik på ”Gem informationer >>” nederst på blanketten.

Bemærk: Dit brugernavn, adgangskode og journalnummer skal bruges, når du logger ind på din indsenderkonto. Disse informationer findes på kvitteringen du har fået på email umiddelbart efter at betalingen er registreret.

Korrekt mærkning af værker/navnesedler
Alt indsendt/indleveret fysisk materiale skal mærkes tydeligt med journal- og værknummer samt navn og adresse. Benyt navnesedlerne, der ligger klar til udprint fra din indsenderkonto.
>> Udskriv navnesedler til opklæbning på værket.
Er et værk i flere dele skal hver del mærkes særskilt. Eksempel: Journalnummer 322 / værknr. 4 / del 2.

Blanketten udskrives af NKs administration til brug ved censur, indlevering og udlevering. Det skal du ikke selv gøre.

Blanketvejledning

Indtil deadline d. 14. august kl. 23:59 kan du frit redigere i anmeldelsesblanketten og uploade nyt billedmateriale
Ændringer træder først i kraft efter du har klikket på ”Gem informationer >>” nederst på blanketten.
Efter deadline kan du se blanket og billeder – men ikke længere foretage ændringer.

Indsenderinformation
Felterne er automatisk udfyldt med de oplysninger du angav ved registreringen. Hvis de skal ændres, skal du gøre det her.

Er der indsendt værker under et andet journalnummer? Hvis ja - skriv dette journalnummer.
Hvis du tidligere har udstillet på? Kryds ja.
Anvendt emballage ved indsending: Mærk emballagen med journalnummer og navn, hvis emballagen skal genbruges til retursending.
Antal indsendte værker: Skriv antallet af anmeldte værker, dvs. fra 1 til 6 – ikke det samlede antal dele.
Hvis antaget må følgende vises på NKs hjemmeside/katalog: Alle kontaktinformationer er navn, adresse, tlf.nr., e-mail og evt. hjemmesideadresse. Ønsker du ikke andet end navn og evt. hjemmesideadressse oplyst på NKs hjemmeside og katalog, bedes du markere det andet felt.
 
Værkinformation

Værkkategori: Klik i det feltet og en række valgmuligheder dukker op. Hvis ingen af disse er dækkende for dit værk markerer du bare ”Andet”.

Værkoplysninger:
Værktitel:

Kun hvis værket har en titel skal du skrive det – ellers lad feltet stå tomt.
Består værket af flere dele skrives; titel (4 dele).
Benyt kommentarfeltet nederst på blanketten til at redegøre for delenes indbyrdes placering.
Er video/lydværk ledsaget af en trailer/lydprøve skrives; titel (med trailer/lydprøve)
Mål: Angiv mål i centimeter. H er højde – B er bredde – D er dybde (D behøves ikke ved flade billeder).
Varighed: For video og lydværk - angiv den reelle varighed uden loop.
Eksempel:  4 minutter og 35 sekunder skrives 4.35
Er varigheden længere end 5.00 skal video/lydværket ledsages af en trailer/lydprøve på max. 2.00 på en separat fil. Traileren skal ikke anmeldes som et værk.
Katalogpris: Angiv salgsprisen for dit værk i hele danske kroner.
Er værket ikke til salg – skriv da alligevel en estimeret salgspris og …/pr (privateje). Eksempel: 5.000/pr. Der kommer til at stå ”privateje” i værkfortegnelsen og kataloget. Prisen er nødvendig ved udregningen af udstillingens samlede forsikringssum.

Billedupload:
Inden du uploader et billede, skal du sikre dig, at det lever op til >> Tekniske krav.
Gennemse: Klik på "Gennemse" for at finde den billedfil du vil uploade.
Upload begynder først, når du har klikket på "Gem informationer >>" nederst på blanketten.
Billedvisning: Billedet vises i miniformat på blanketten. Ved at klikke på det, ses det i større format. Ikke alle browsere viser hele billedet, men alt skulle være ok, hvis et udsnit af det rigtige billede vises.
Redigering: Ændring af et uploadet billede sker ved at uploade et nyt oveni. Et billede kan ikke slettes. Husk "Gem informationer >>" nederst på blanketten. Måske det er nødvendigt at genindlæse siden for at kunne se det nye billede.
 
Nr.: Tallene 1-6 refererer til værknumre.
Runder: Disse felter udfyldes af NKs administration. Her vises hvor langt hvert enkelt værk er nået i censureringen.

Evt. kommentarer:
Hvis et værk består af flere dele, benyttes dette felt til at redegøre for delenes indbyrdes placering. Kommentarfeltet benyttes også til eventuelle tilføjelser, hvis du ikke finder standardfelterne dækkende.

Overordnet status/resultat
Disse felter udfyldes af NKs administration. Her vises det overordnede resultatet af censureringen.

Vedrørende tilbagelevering
Indsender afhenter selv: Ja - hvis du selv afhenter. Ikke-antagne værker afhentes den 9. september kl. 13-20, og antagne værker afhentes den 19. oktober kl. 15-20.
Nej – hvis værker skal sendes retur med post, fragt eller Hellerup Flytteforretning.
Markér den rigtige rubrik.
Returnering med fragt og postvæsen sker pr. efterkrav på modtagers regning. Ved benyttelse af fragt og postvæsen beregner Nordkraftudstillingen sig et indpakningsgebyr på minimum 100 kr udover fragt- og efterkravsgebyr, der opkræves ved returnering af værkerne. Den billigste løsning er at købe returfragtbrev samtidig med indsendelsen.
Ønskes ikke retur – hvis værkerne ikke ønskes retur.

Gem informationer >>
Husk at gemme dine indtastninger, uploads og evt. ændringer inden du forlader anmeldelsesblanketten. Klik på ”Gem informationer >>” nederst på blanketten.

Bemærk: Dit brugernavn, adgangskode og journalnummer skal bruges, når du logger ind på din indsenderkonto. Disse informationer findes på kvitteringen du har fået på email umiddelbart efter at betalingen er registreret.

Korrekt mærkning af værker/navnesedler
Alt indsendt/indleveret fysisk materiale skal mærkes tydeligt med journal- og værknummer samt navn og adresse. Benyt navnesedlerne, der ligger klar til udprint fra din indsenderkonto.
>> Udskriv navnesedler til opklæbning på værket.
Er et værk i flere dele skal hver del mærkes særskilt. Eksempel: Journalnummer 322 / værknr. 4 / del 2.

Blanketten udskrives af NKs administration til brug ved censur, indlevering og udlevering. Det skal du ikke selv gøre.
Nordkraftudstillingen
Kontakt: info@nordkraftudstillingen.dk
Nordkraftudstillingen på Facebook
Nordkraftudstillingen
Edgar Funchs Vej 1, 9000 Aalborg
Tlf. 71992498