Skip Navigation Links.

Advisory board

Advisory board for bestyrelsen:
Ole C. Hansen, billedkunstner og forretningsfører for KP
Gitte Meldgaard, cand.phil. i kommunikation
Hanne Skjold Knudsen, billedkunstner (maj-oktober 2016)
Nordkraftudstillingen
Kontakt: info@nordkraftudstillingen.dk
Nordkraftudstillingen på Facebook
Nordkraftudstillingen
Edgar Funchs Vej 1, 9000 Aalborg
Tlf. 71992498